mbn

Komunikaty

• W dniu 13 grudnia br., o godzinie 12:00 w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu. Zapraszamy do fotorelacji na stronie http://mbn.umb.edu.pl/seminarium-podsumowujace-realizacje-projektu

•  Realizacja dostaw aparatury specjalistycznej na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku październik, listopad, grudzień 2012.

• Ogłoszenie postępowań przetargowych na dostawę aparatury specjalistycznej na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: czerwiec, lipiec, sierpień 2012.

• Zakończono prace remontowe w Zakładzie Chemii Organicznej i jednocześnie zakończyła się cała zaplanowana realizacja prac remontowych w budynku Collegium Primum - 10/09/2012.

• Zakończono prace remontowe dwóch jednostek naukowych UMB w budynku Collegium Primum - Zakładu Chemii Medycznej i Zakładu Biologii - 10/05/2012.

• Rozpoczęto prace remontowe kolejnego zakładu w budynku Collegium Primum -  Zakładu Chemii Organicznej - 04/05/2012.

• W dn. 24 kwietnia 2012 r. został zawarty Aneks nr 5 do Umowy nr POPW.01.03.00-20-08/09-00 o dofinansowanie Projektu -30/04/2012

• W dniu 19.12.2011 r. zostały rozpoczęte prace remontowe kolejnych dwóch zakładów w budynku Collegium Primum - Zakładu Chemii Medycznej i Zakładu Biologii - 28/12/2011

• W dniu 15.11.2011 r. zakończono prace remontowe w zakresie drugiego zakładu objętego projektem - Zakładu Biochemii Farmaceutycznej - 21/11/2011

• W dniu 26.09.2011 r. zostały rozpoczęte prace remontowe Zakładu Biochemii Farmaceutycznej w budynku Collegium Primum -  - 03/10/2011

• W dniu 15.09.2011 r. zakończono prace remontowe w zakresie pierwszego zakładu objętego projektem - Zakład Chemii Fizycznej - 19/09/2011

• W dniu 18.07.2011 r. rozpoczęto prace remontowe w budynku Collegium Primum. Pierwszym etapem projektu jest remont Zakładu Chemii Fizycznej - 20/07/2011

• W dniu 30.06.2011 r. została zawarta umowa na pełnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac remontowych (budowlano-instalacyjnych z wyposażeniem) w budynku Clollegium Primum - 07/07/2011

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad remontem pomieszczeń przeznaczonych do działalności naukowo-badawczej z wyposażeniem, znajdujących się w budynku Collegium Primum ul. Mickiewicza 2a nr sprawy: AZP/261/U/10/TIN/SRM-216/CPR/187/2011 - 21/06/2011.

• W dniu 11.05.2011 r. została zawarta umowa na wykonanie prac remontowych (budowlano-instalacyjnych z wyposażeniem) w budynku Clollegium Primum - 16/05/2011

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac remontowych w Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a nr sprawy: AZP/261/RB/1/TIN/SRM-216/CRP/20/2011 - 14/03/2011

• Zakończono realizację dostaw wyposażenia specjalistycznego do Zakładu Patomorfologii Ogólnej i Zakładu Patomorfologii Lekarskiej - 02/12/2010

• Zakończono prace remontowe w Collegium Pathologicum w Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej - I piętro - 30/09/2010

• Realizacja dostaw wyposażenia specjalistycznego do Zakładu Patomorfologii Ogólnej i Zakładu Patomorfologii Lekarskiej, dot. sprawy AZP/261/D/9/TZA231/4/I/2010 - 14/07/2010 i 11/08/2010

• Realizacja umowy na realizację stolarki okiennej nr sprawy: AZP/261/RB/3/TIN-073/CPR/64/BF/65/2010 - planowane zakończenie prac – 10/09/2010

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac remontowych w Collegium Pathologicum - Zakład Patomorfologii Lekarskiej - I piętro, nr sprawy: AZP/261/RB/14/TIN/SRM-073/216/CP/262/2010 - 10/07/2010

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w Collegium Pathologicum - Zakład Patomorfologii Lekarskiej - I piętro – nr sprawy: AZP/261/U/13/TINSRM-073/212/144/2010 - 25/05/2010

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę stolarki okiennej w Collegium Primum; nr sprawy: AZP/261/RB/3/TIN-073/CPR/64/BF/65/2010 - 30/04/2010

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej; nr sprawy: AZP/261/U/11/TIN/073/212/108/2010 - 30/04/2010

• Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup aparatury specjalistycznej do Zakładu Patomorfologii Ogólnej i Zakładu Patomorfologii Lekarskiej (Coll. Pathologicum); nr sprawy: AZP/261/D/9/TZA231/4/I/2010 - 07/04/2010