mbn

Kontakt

Biuro Projektu
Dział Projektów Pomocowych
ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)

tel.: (85) 748 56 50
fax: (85) 748 55 23

Anna Piłaszewicz -  asystent projektu oraz zarządzanie i obsługa strony internetowej, e-mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

Joanna Witkowska - ekspert ds. finansowych UE, e-mail: joanna.witkowska@umb.edu.pl